"Hurra Lingo ile İngilizce Konuşuyorum"

Çocuklar için çevrim içi (online) İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dil dersleri, deneyimli öğretmenler, oyun tabanlı sınıflar, Avrupa Dil Çerçevesine uyumlu öğretim modeli, çocuklar ve aileleri için ilgi çekici etkinlikler ve çok daha fazlası

Konuşma odaklı ve oyun tabanlı derslerimizle öğrencilerimiz yabancı dili eğlenerek öğrenir ve günlük hayatlarında kullanırlar.

Hedefimiz:

Öğrencilerimizin en az bir Avrupa dilini severek öğrenmesi ve rahatlıkla konuşmasını sağlamaktır.

Hurra Lingo öğrencileri dinlediğini ve okuduğunu anlar, kendilerini sözel ve yazılı olarak etkin ifade eder, kültürler arası bağ kurar.

Evinizden yurt dışına kapı açıyoruz.

Öğrencilerimiz başka bir yere gitmek zorunda kalmadan, evlerinin sıcak ortamında, Çevrim İçi (Online) sınıflarımıza bağlanırlar.

Ana Dili İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca Olan Öğretmenler

Öğrencilerimiz ana dilini öğreten öğretmenlerimizle bir araya gelebilecekleri gibi yabancı dil öğretiminde sertifikalı öğretmenlerimizle de buluşabilir.

40 Yıllık Eğitim Tecrübesi

Hurra Lingo, 1984 yılında kurulan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları ile işbirliği içinde yabancı dil öğretimi alanında hizmet vermektedir.

Hurra Global London

Hurra Lingo bir İngiliz markası olan Hurra Global’in iştirakidir.

Derslerimiz

Çocuklar için tasarladığımız dersler oyun tabanlıdır. Bu tasarımla öğrencilerin derslere keyif alarak etkin katılmalarını sağlıyoruz ve öğrenme sürecini pekiştiriyoruz.

Eğitim Modelimiz

Avrupa Dil Standartları

Dil müfredatımızda Avrupa Dil Çerçevesi kazanımlarını, kültürel bağlarda bilimsel ve çağdaş eğitim anlayışını esas aldık.

Yaşa Uygun Program

Ders içeriklerini, alanında uzman eğitimcilerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini esas alarak hazırladık.

Kolaydan Zora Öğrenim

Derslerimizi, kolaydan zora ve çocukların aktif olduğu oyun temelli öğretim modeliyle işleriz.

Sorgulama Yaklaşımı

Müfredatımızı sorgulama felsefesi ile şekillendirdik.

Aile Katılımı

Aile etkinlikleriyle öğrenme sürecini pekiştiririz. Bu etkinliklerimizle çocukların aile veya yakın çevrelerinde öğrendikleri dili konuşan yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlarız.

Münazara Odaları

Öğrendikleri dilin kullanımını pekiştirmek için öğrencilerimizin kendi hesaplarında sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim kurmasını sağlarız.

Yaş ve Dil Beceri Düzeyleri

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz selamlaşma, tanışma, vedalaşma ile ilgili temel ifadeleri kullanır. Kendisini veya bir başkasını tanıtır. Yavaş ve net bir şekilde konuşan kişiyle iletişim kurar. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır.

Dinleme ve Konuşma

Öğrencilerimiz odaklanarak dinler. Basit sorulara uygun yanıtlar verir. Duyu organlarını, renkleri, şekilleri, sayıları, aile üyelerini, evin bölümlerini, yaygın meslekleri, bitkileri, sebzeleri, meyveleri, mevsimleri, giysileri, oyunları, oyuncakları, hava durumuyla, duygularla, hastalıkla ve ulaşım araçlarıyla ilgili basit ifadeleri, nezaket sözcüklerini tanır ve kullanır.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz selamlaşma, tanışma, vedalaşma ile ilgili temel ifadeleri kullanır ve karşılıklı konuşmalara katılır. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz etkili dinler. Çevresindeki nesnelerin ve yerlerin adlarını sorar ve söyler. Günlük yaşama ilişkin diyaloglar kurar; duygularını, düşüncelerini, ilgi alanlarını basit cümlelerle anlatır. Karşılıklı konuşma sırasında sorulara uygun yanıtlar verir. Vücuduna, mesleklere, okul hayatına ilişkin sözcükleri; günleri, taşıtları, ulaşım türlerini, trafik kurallarını, yön ve adres tarifine ilişkin ifadeleri, tarih ve zaman bildiren ifadeleri, ölçü birimlerini tanır ve kullanır. Dinlediği sözcükleri, basit ve kısa cümleleri, metinleri (afiş, broşür, liste, not, e-posta vb.) yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz farklı bireylerle tanışma öz güveni sergiler.Verilen en az üç aşamalı yönergeleri yerine getirir ve grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır. Genel olarak bilinen konular veya etkinliklerde çevresindekilerle iletişim kurabilir.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Dinledikleri, izledikleri ve okuduklarıyla ilgili kısa notlar alır, bunların konusunu belirler. Konuşmadaki farklı bakış açılarını, tekrar, tahmin, öneri, tercih, teklif, istek, şikayet ve tavsiye ifadelerini belirler ve bunları anlatma becerileriyle (konuşma ve yazma) kullanır. Sınıfını, okul eşyalarını, evdeki eşyaları, trafik işaretlerini, spor türlerini ve malzemelerini, hastalıkları, temizlik ve beslenme rutinlerini, çevreyi, takvimi, saatleri, günün bölümlerini tanır. Görsellerden yola çıkarak cümle, paragraf ve günlük metinler; duyuru, ilan, biyografi yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz dilsel becerilerini geliştirebilecekleri, yaş düzeylerine ve gelişim özelliklerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılırlar. Anlaşılır ve ortak bir dil kullanıldığında ve iş, okul ve gündelik hayata ilişkin ana konuları anlayıp, konu hakkında tutarlı açıklama yapabilirler.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını özetler. Bunların konusunu ve ana düşüncesini belirler. Günlük yaşama ilişkin diyalog kurar, konuşmalarında deyim ve mecazlı ifadeler kullanır. Günlük hayatta bir sorun karşısında kendini anlaşılır bir şekilde ifade eder, beklentilerini açıklar. Geçmiş bir olayı ana hatlarıyla anlatabilir. Bir konu, düşünce veya olaya ilişkin kısa bilgilendirme yapabilir. Mektup, deneme, öyküleyici, betimleyici yazılar, gezi yazıları ve dilekçe yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları dilsel becerilerini devindirip ilgi ve gereksinimlerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılır. Öğrendikleri dili kullanan kişilerle doğal konuşma sürecinde rahatlıkla iletişim kurabilir

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinlediklerini, izlediklerini zaman akışına göre sıralar, bunlardan çıkarım yapar. Konuşmalarını bir konuya ya da düşünceye yönelik planlar, akıcı konuşur, hazırlıksız konuşmalar yapar. Metinlerdeki örtük iletileri, metin türlerini belirler. Uzmanlık alanı gerektiren teknik konularda veya karmaşık bir metinde somut veya soyut konularının esasını anlar. Özgeçmiş, iş mektubu, haber ve reklam metinleri yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları dilsel becerilerini devindirip ilgi ve gereksinimlerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılırlar. Ana dili Türkçe olan kişilerle doğal konuşma sürecinde doğal bir biçimde, akıcı ve rahatlıkla sohbet eder.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinledikleri, izledikleri ve okudukları resmi ve akademik ifadeleri kavrar ve kullanır. Talimatları takip edip uygular. Öyküleyici metinlerin içerik özelliklerini belirler. Kapsamlı, teknik ve uzun metinleri okur, örtük ifadeleri anlar. Sosyal, iş ve akademik hayatta, karmaşık konularda dili esnek ve etkin bir şekilde kullanarak kendilerini ifade eder. Bilimsel metinler, proje metinleri yazar.

Öğretmenlerimiz

Card image
Öğrettiği Dil Ana Dili Olan Öğretmenler

Öğrencilerimiz ana dili öğreten öğretmenlerimizle bir araya gelebilecekleri gibi yabancı dili etkin konuşmayı öğreten sertifikalı öğretmenlerimizle de buluşabilir. Tüm öğretmenlerimiz, eğitim fakültelerinden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahiptir. Öğretmenlerimizin 5 yıl ve üzeri öğretmenlik tecrübesi vardır.

Card image
En Temelden Başlayanlar İçin

Tüm öğretmenlerimiz, "Yabancı Dil Öğretim" sertifikasına sahiptir. İngilizce bilmeyen veya çok az bilen öğrencilerle rahatlıkla iletişim kurabilirler.

Card image
Mesleki Gelişime Önem Veririz

Tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak mesleki gelişim eğitimi alırlar. Meslektaş gözlem ve değerlendirme etkinlikleri yaparak gelişimlerini desteklerler.

Card image
Performans Değerlendirmesi

Tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak performans değerlendirmesine alınırlar. 360 derece değerlendirme ile sürekli gelişim ve ilerlemeyi benimseriz.

Öğretmenlerimizle Tanışın

Hurra Lingo’nun deneyimli öğretmenleri ile tanışın. Videoları izlemek için tıklayınız.

Volkan Özkösem
Betül Güldeş
Hande Akman
Özlem MUTLU
Nurkan Ceren Yurt
Pelin Gültekin
Ezgi Dağcı
Sinem BAYıNDıR
Elif ALKAŞI
Aysel Şeker
Feyza Papak
Eda BİRİNCİ
Burcu Açıksöz
ALARA ÖZGÜL
Afag Ceylancanli
Didem Savaş
Mirza YAĞMUR
Ayşenur Yiğit
Ece nur Ağrı
Emine Garip
Neslihan KIZILBAYIR
İrem Buse ULUSOY
ZÜBEYDE ÖZBAKIR
Hasgül Kartın
Gülden Yurtsever
Bedriye Kaya
Merve DEMİR
Yasemin Parlak
Fatma Tuba ALTINBIÇAK
Gamze Arık
Dilek Akın
Hüsna Elif Ergan
Aysun Türker
İlknur Kurtuluş
Natalia GÜRBÜZ
Yasemin Ürer
Büşra Aykul
Zümer Nur AŞIK
ASLIHAN Yücesoy
Gizem KENEZ
Şükran Okuroğlu Yılmaz
Havva Sevinç
Mine YALÇIN
Nesrin YILMAZ
Merve BAL YILMAZ
Betül Eyduran
Elif Buse Şahingöz
Deniz Alparslan
BERNA ESEN
Yıldız Çakıbey
Fulya Özkaya
Hazel Buse Küreşir
Özgül SAYIN
ELİF GÜLLÜBUDAK
Hatice Nur ARICAN
Açelya ÖZCAN
Çoşkun EĞRİ
Ekin BOZKAYA
Enise GÖKÇE
Müge ÖZERDEN
Pınar SANCAK
Sena Gülmez
Berfin GÜNERİ
Funda TÜRE
Merve REİS
Pınar AYALP
Zeynal Abidin DİNDAROĞLU
Sude AĞAR
Fatih TANRIVERDİ
Ayşen KAHRAMAN
Gökhan KARADAĞ
MERVE ÇETİN
Gülce Karabudak
AYÇA BAYSAL
DENİZ ÖZLÜ
ADAM AYHAN BÜYÜKBİÇER
SERNUR ERGİN GÖKTAŞ

Takip ve Sertifikasyon

Öğrencilerimizi düzenli takip eder ve raporlarız.

Öğrencilerimizin gelişimlerini program boyunca takip eder, velimize yapılan derslerde işlenilen kazanımlar, öğrencinin dil gelişim düzeyi hakkında düzenli geri bildirim veririz. Öğrenci Karnesi ile elde edilen kazanımlar ve ileriye yönelik çalışmaları raporlarız.

Öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlarız.

Öğrencilerimizin süreç içinde öz değerlendirme yapmalarını sağlar ve kendi gelişimleri hakkında farkındalıklarını arttırırız.

Sertifikasyon ile eğitim sürecini tamamlarız.

Programlarımızı tamamlayan öğrencilerimiz Avrupa Dil Çerçevesiyle uyumlu sertifika sahibi olur.

Haydi Sen de Hurra Lingo Ekibine Katıl

Yabancı dil eğitiminde tecrübeli, ekibimize sinerji katacak adayları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları güvencesiyle çalışmak üzere Hurra Lingo ekibimize katılmaya davet ediyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Derslerimizi, öğrencilerin aktif olduğu, oyun tabanlı etkinliklerle geçirir; öğrencilerin hem eğlendiği hem de öğrendiği bir zaman dilimine dönüştürürüz.

Derslerimize başlamadan önce yaptığımız veli, öğrenci ve öğretmen tanışma etkinliğimizle, öğrencilerimizin dil düzeyini öğreniyoruz. Ders içerik ve gruplarını buna göre belirliyoruz.

Akran öğrenmesiyle eğitim sürecinin pekiştiğine inanıyoruz; ancak özel ders / grup dersi tercihini ailelerimizle ihtiyaç ve önceliklerine göre belirliyoruz.

Veli sayfanız üzerinden öğretmeninizle görüşebilirsiniz. Ayrıca öğretmeniniz, çocuğunuzun dil gelişimi hakkında size bu hesap üzerinden düzenli olarak bilgi verir.

Öğrenme sürecini öğretmenimizin verdiği ek çalışmalarla destekleriz. Dilerseniz özel derslerle süreci destekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun öğrendiği kazanımı evde birlikte pekiştirmenizi sağlayan ve öğrenmeyi kalıcı hale getiren eğlenceli etkinlikler tasarladık.

Derste işlenen konuların pekiştirilmesi öğrencinin dikkat ve motivasyon süresine göre değişmekle birlikte, öğrencilerimizin her gün 5-15 dakika pekiştirme yapmasını öneriyoruz.